Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en kindermishandeling

Training, Extern door de Rolf groep

Iedere school / bestuur dient te beschikken over een eigen Meldcode: gebaseerd op het basismodel maar toegeschreven naar de eigen instelling. Verder is het belangrijk dat iemand binnen de school kennis en expertise heeft en houdt om leerkrachten van advies te voorzien als dit moeilijke onderwerp speelt: de Aandachtsfunctionaris.

Let op: 
De cursisten dienen alle trainingsmomenten aanwezig te zijn om het certificaat te kunnen behalen. Lees hier verder>.

Geen periodes beschikbaar.