Opleiding tot Dalton leerkacht

Training door Wenke Perspectief

Wat wil jij ontwikkelen in je huidige les geven om dichter bij het kind te komen? Welke taak heb je als daltonleerkracht en hoe richt je de andere taakverdeling in? De opleiding leert horen wat het kind vraagt en hoe daar al experimenterend handen en voeten aan te geven.
In de bijeenkomsten ervaar je wat de daltonkernwaarden voor jou betekenen. 

Je leert gereedschappen kennen en ontvangt voorbeelden van andere scholen ter inspiratie, om dat wat jij verlangt te gaan realiseren in de praktijk.

De opleiding leidt leerkrachten op tot daltonleerkracht, die met plezier zijn/haar steentje bijdraagt aan het inhoud en vorm geven van daltononderwijs als ‘way of living’ in de 21e eeuw.

Opbouw en inhoud
De opleiding bestaat uit 10 dagdelen scholing en 2 groepsbezoeken, verspreid over twee jaar.
De thema’s en onderwerpen van de dagdelen staan voor een groot deel vast. De inhoud van de bijeenkomsten wordt tijdens het werken met elkaar op maat gesneden, aan de hand van de thema’s die spelen. Tussen de bijeenkomsten door werken deelnemers actief aan de eigen ontwikkeling op school. Daarbij organiseren de deelnemers zelf jaarlijks drie maal intervisie/collegiale consultatie. Lees hier verder>.

Deze training wordt bovenschools bekostigd.

950,00

Euro

0

Beschikbaar
11 september 2019 14:00 tot 17:00

Locatie Obo - Klaverweide
Jan de Ridderstraat 4, Noordwijk
Trainer Annemarie Wenke

13 november 2019 14:00 tot 17:00

Locatie Obo - Klaverweide
Jan de Ridderstraat 4, Noordwijk
Trainer Annemarie Wenke

5 februari 2020 15:00 tot 18:00

Locatie Obo - Klaverweide
Jan de Ridderstraat 4, Noordwijk
Trainer Annemarie Wenke

13 mei 2020 14:00 tot 17:00

Locatie Obo - Klaverweide
Jan de Ridderstraat 4, Noordwijk
Trainer Annemarie Wenke

10 juni 2020 14:00 tot 17:00

Locatie Obo - Klaverweide
Jan de Ridderstraat 4, Noordwijk
Trainer Annemarie Wenke

Geldigheid 10 jaren
Geen plekken meer beschikbaar