Kanjertraining - A-licentie

Training door OnderwijsAdvies

De Kanjertraining is een methodiek op sociaal-emotioneel gebied, die zich richt op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van kinderen. De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen. Met behulp van de Kanjertraining wordt een veilig pedagogisch klimaat gecreëerd waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
De Kanjertraining is bedoeld als groepsaanpak voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Ook zijn er lessen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voor peuters. 

Met het invoeren van de Kanjertraining kunnen de volgende doelen worden bereikt: 

  • De leraar wordt gerespecteerd 
  • Eén lijn binnen de school als het gaat om pedagogisch klimaat en het omgaan met elkaar 
  • Pestproblemen worden hanteerbaar of lossen zichzelf op 
  • Leerlingen durven zichzelf te zijn 
  • Leerlingen voelen zich veilig 
  • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken 
  • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen 
  • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen 
  • Leraren reflecteren op hun eigen pedagogisch handelen. 

Uw resultaat
U kunt de kanjermethode in uw eigen school inzetten. U leert de uitgangspunten, de inhoud en de benodigde vaardigheden om met de methode te kunnen werken. U verwerft een officiële licentie om met deze methode te mogen werken.  

De basistraining A-licentie bestaat uit drie dagen. Lees hier verder>.


Geen periodes beschikbaar.