Observeren en registreren (met KIJK)

Training door de Rolf groep

Gebruik je een digitaal observatie- en registratieinstrument? Door deze training te volgen krijg je inzicht in het werken met een digitaal instrument, zoals KIJK! of Parnassys.

Een school die opbrengstgericht werkt, gebruikt voor het meten van de opbrengsten vaak toetsgegevens. De ontwikkeling van jonge kinderen is echter lastiger om te meten. Het volgen van het jonge kind gebeurt door het kind te observeren, te kijken naar wat het kind bezighoudt en welke ontwikkeling een kind doormaakt. Het ontwikkelingskader binnen een systeem geeft structuur aan het kijken naar kinderen. Vervolgens kunnen de gegevens goed gebruikt worden om te bepalen op welke wijze de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd kan worden. Op basis van de rapportage kun je een passend aanbod opstellen, zodat je nog beter kunt aansluiten bij wat het kind nodig heeft. Lees hier verder>.


Geen periodes beschikbaar.