Coachgesprekken met kinderen

Training door de Rolf groep

Gesprekken zijn een krachtig middel om leerlingen verder te helpen in hun leerproces. Door goed te luisteren ontdek je waar ze staan in het leerproces en wat ze nodig hebben om de volgende stap te zetten. Zowel didactisch als pedagogisch.

In de bijeenkomsten leer je hoe een goed coachgesprek te voeren. Welke gespreksvaardigheden daarbij horen, o.a. feedback geven en luisterhouding.  Je hoort wat kinderen niet zeggen en kan daarop doorvragen en inspelen!  

Eerste bijeenkomst
- Doel van coachgesprek met kinderen
- Theoretische onderbouwing
- Verschillende soorten coachgesprekken
- Gesprekstechnieken
- Gespreksmodel
- Eigen ontwikkelpunten 

In de tussenliggende periode ga je zelf oefenen met het voeren van coachgesprekken en je eigen ontwikkelpunt. 

Tweede bijeenkomst
- Terugkijken naar de praktijkopdracht en eigen ontwikkelpunt
- Coachgesprekken in de praktijk
- Feedback geven 
- Gesprekstechnieken toepassen  

Deze training wordt bovenschools bekostigd.

Geen periodes beschikbaar.