Beleidsmatig denken en werken - OBO

Training door de Rolf groep

Ook voor Bouw-coƶrdinatoren.

Van leerkrachten in de LB-schaal wordt iets meer verwacht. Beleidsmatig denken en werken zijn daar voorbeelden van. In deze training van 5 dagdelen, komt aan de orde hoe je een concreet project of vraagstuk uit de praktijk beleidsmatig oppakt en er uitvoering aan kunt geven. Aan de orde komen daarbij zaken als strategisch, tactisch en operationeel doelen stellen, maar ook het werken volgens de PDSA, het creĆ«ren van draagvlak en werken in professionele leergemeenschappen zijn onderdelen van de training. lees hier verder-->

Deze training wordt bovenschools bekostigd.

Geen periodes beschikbaar.