MR basiscursus

Training, Tabijn-trainingen door Ouders van Waarde

27 november gaat voor Tabijn niet door, de trainer stemt met jullie af welke alternatieve datum dit wordt. 

De cursus is bedoeld voor de gehele (G)MR.In de basiscursus worden de Wet medezeggenschap op scholen en het (model)reglement uitgebreid besproken. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad komen aan de orde en worden geoefend aan de hand van praktijkvoorbeelden. Lees hier verder>.

Geen periodes beschikbaar.