De sportieve en gezonde school

Jul 03, 2019 door Anita de Gier

De post-hbo ‘Specialist Sportieve en Gezonde School’ start september 2019 en wordt alleen nog dit jaar gesubsidieerd (slechts 600 euro i.p.v. 2350 euro) aangeboden. Tijdens deze post-hbo wordt de eigen basisschool direct van binnenuit veranderd tot een gezonde(re) basisschool waarbij vooral gekeken wordt naar de behoefte van de betrokkenen (directie, leerkrachten, ouders en kinderen).  

Voor meer informatie: https://www.hsleiden.nl/nascholingen/onderwijs-en-innovatie/specialist-sportieve-en-gezonde-school/index.htm

- De eerste ‘Specialisten Sportieve en Gezonde School’ studeren dit studiejaar af en gaan dus in september het werkveld in. Rinda den Besten, voorzitter PO-raad, is enthousiast over deze post-hbo en had een mooie boodschap voor deze specialisten: https://vimeo.com/335813402/c4c51c59bc

- Staatssecretaris Paul Blokhuis was ook aanwezig en was voor complimenten over het traject, zie ook https://www.scienceguide.nl/2019/05/paul-blokhuis-slob-en-van-engelshoven-moeten-sport-op-pabo-stimuleren/